Jag är full

· 475 ord · 3 minut(er) att läsa

Media Culpa länkar till två inlägg på skilda sidor av kompletta-RSS-linjen.

För fulltextflöden, liksom jag, är Constantin Basturea.

Why I’m asking for full-text RSS feeds:

»Click to read more« is interrupting the flow of reading/scanning the postings. I’ll have to go outside my aggregator, read your posting, then come back.

BL Ochman är emot men det känns inte helt insiktsfullt.

Why Full Posts in RSS Feeders Don’t Make Sense

Trying to show that publishing full posts is not the best solution to the information overload that makes it so hard to get through everything we want to read.

Skälen som framförs emot är här:

  1. Det går inte att kommentera från aggregatorn. – Jo, det går visst, om man kan klara av och klicka en gång.
  2. Det går inte att särskilja bloggarna eftersom den grafiska utformningen blir densamma. – Det går visst att ha speciell grafisk utformning av flöden men för mig räcker titel och bild för att särskila flöden.
  3. Det är larvigt att läsa långa texter i ett program som är menat för att snabba upp läsandet. – Det är fortfarande snabbare att läsa i en aggregator än att leta sig runt på alla bloggar man är intresserad av för att se om det skrivits något nytt. Om man nu inte vill läsa allt på en gång kan man låta programmet visa lagom mycket.
  4. »to people who don’t want to read ads in RSS feeds: I hope you’re enjoying your trust funds. Some of us are trying to make a living blogging. We are keeping our content free with advertising.« – Jag försöker fortfarande förstå hur det kan stödja någon tes. I övrigt vill jag nog hålla med om Constantin om att en mer genomtänkt strategi för annonser är att rekommendera.
  5. Det går inte att läsa allt som publiceras. – Nej, men vem har med alla bloggar i sin a ggregator?

Ett par förutsägelser hinner hon med också:

  1. Någon kommer att skapa en aggregator där man kan läsa själva bloggen direkt i programmet. – Det är ganska sannolikt att någon kommer att göra det eftersom det beteendet redan finns i en rad aggregatorer ute på marknaden.
  2. 80 procent av de nuvarande bloggarna kommer att dö och vi behöver endast läsa de återstående tjugo procent som är värda att läsas. – Och de tjugo procenten är fortfarande så många att jag vill ha hjälp av en aggregator.

Ett vanligt problem med flöden som inte är fulltext, förutom att de stör läsandet och fråntar möjligheterna till centraliserade tjänster, är att de inte har egentliga sammanfattningar. Istället finns där ett utdrag av de n första tecknen i inlägget och inte innehåller tillräckligt för att avgöra vad texten egentligen handlar om. Hade det rört sig om tidningstexter som kan strykas bakifrån hade det inte varit något problem men hur många blogginlägg är skrivna på det viset?

*[RSS]:Really Simple Syndication