Heavy metal

· 211 ord · 1 minut(er) att läsa

You can now search all Google Print books.

skriver Aaron Swartz på den inofficella Google Weblog.

För att testa det söker jag efter Valdemarsvik och får tre träffar. Av de tre träffarna får jag läsa två, »Sustainability, Local Democracy and the Future: The Swedish Model« vill Springer Verlag snålt nog inte låta mig läsa.

Rock Blasting and Explosives Engineering av Per-Anders Persson nämner Valdemarsvik i en tabell som beskriver egenskaper för gnejs och granit i Valdemarsvik.

Biographical Memoirs från National Academy of Sciences berättar om Henry Stommels liv. Stommel levde som spädbarn under tidigt 1920-tal i Valdemarsvik:

For reasons which are not entirely clear, perhaps anti-German sentiment following World War I, the family moved to Sweden, where Walter rose to become chief chemist of a leather factory. But Henry’s mother, just prior to the birth of a daughter, Anne Stommel, left Sweden; with Henry she returned to Wilmington, choosing never again to see her husband. ( Among other problems, she hated the primitive life in rural Valdemarsvik, Sweden. ) [min markering]

Nog kan livet som oceanograf vara roligare än gnejs och östgötska bybor. Man frågar sig hur mycket av Stommels liv som överensstämmer med Steve Zissous även om den senare är en bild av Jacques Cousteau om jag förstått saken rätt.