Det har snackats en del om tillägget Greasemonkey för Firefox som låter användaren köra skript på de webbplatser som besöks. I nysläppta Opera 8.0 finns en liknande funktion inbyggd.

Eftersom jag ett bra tag velat ha möjlighet att nå redigeringsfunktioner för inlägg och kommentarer direkt från de egna sidorna utan ni andra ska behöva se knapparna och som dessutom fungerar ihop med cachning av inlägg på servern. Innan använde jag mig av sessionsvariabeln från Typekeyinloggningen för att visa redigeringsknappen för inlägget i en dynamisk del av den cacheade sidan.

Det fungerade men krävde att jag loggade in med Typekey och inte heller kunde jag få knappar för att gömma kommentarer. Med hjälp av Greasemonkey lyckades jag komma undan båda problemen.

Blogg med redigeringsknappar

Knapparna är MT-Edits från Mezzoblue.