Dagens Medias chefredaktör Rolf van den Brink i presentationen av nyheterna på tidningens webbplats ger en tankeställare:

Den minsta förändringen vi gör är på sätt och vis den viktigaste. Vi tar bort tidsangivelserna på inkomna artikelkommentarer. Med hjälp av en dators identitet (ip-adress) och tidsangivelse på artikelkommentaren har arbetsgivare kunnat koppla anställda till kommentarer. Arbetsgivare har drivit processer mot anställda som har kommentarer artiklar på Dagensmedia.se. Kommentarer som arbetsgivaren finner olämpliga, men som är en viktig del i en fri debatt. Särskilt upprörande är det då det gäller medieföretag som själva är beroende av öppenhet och hög takhöjd för sin existens. Till de ansvariga cheferna där kan jag bara säga en sak: Ge fan i våra läsare!