MTD:Gunilla Alsiöö, Senseboard Technologies AB

· 775 ord · 4 minut(er) att läsa

Från idé mot förverkligande av det virtuella tangentbordet Senseboard®

Från programmet:

Senseboard Technologies AB (nu Senseboard AB) grundades år 2000 av Gunilla Alsiö. Företaget utvecklar och manufakturerar det bärbara virtuella tangentbordet Senseboard® som år 2001 fick priset “Best of COMDEX” för “Best New Technology”. Tanken är att förenkla skrivprocessen till mobila enheter. Tänk dig till exempel att du skriver ett sms. Hur mycket snabbare och enklare hade det inte varit om du kunde använda samma fingerföring som vid en dator, fast utan att behöva ett fysiskt tangentbord? Gunilla kommer att ta oss med på en innovativ resa på »tvärs« mot Jantelagen – från idé mot förverkligande av det virtuella tangentbordet Senseboard®.

Arbetsterapeut på Österåkeranstalten, fungerade som ledarskapsutbildning.

Läste till ergonom i Linköping.

Problem med mobiltextinmatning. Blev kontaktade av en forskare som försökte hitta en ny metod för mobil textinmatning. Tar lång tid att skriva in text på mobila enheter och det finns skadeproblem (»sms-tumme«). Theremins musikinstrument där man kan spela genom att röra händerna i luften, i ett elektronmagnetiskt fält. Om man kan spela på en instrument som inte finns borde man kunna skriva på ett tangentbord utan tangenter. Det går snabbt att skriva på ett tangentbord.

Genomförde en studie »för att visa att det inte går«, för att förhindra ytterligare en ergonomisk katastrof. En Wizard of Oz-studie – övertygade försökspersonerna att det verkligen fungerade trots att det inte gjorde det. Golfhandskar med lite tejp och trådar som inte verkligen var inkopplade.

20 personer som kunde touch-typing (ytterligare fyra personer hade ratats). Fyra olika system testades genom att skriva in upplästa texter. Ingen visuell återkoppling så fpp kunde inte se vad de skrev. Mätta uppgifter: antal nedslag de hann med, antal korrekta och inkorrekta ord, muskelaktivitet i axlar och skuldror, upplevd arbetsbelastning.

Försöket visade att det var möjligt, att det gick snabbt. Det som hanns med på ett vanligt tangentbord hanns även med på det virtuella tangentbordet, på Nokias Communicator bara 60 procent och Palm Pilot bara 40 procent. Det fanns ergonomiska fördelar med systemet, ingen skillnad mellan vanligt tangentbord och det virtuella. Genom att använda knäna som underlag kan man minska belastningen ytterligare.

Rapport presenterad sommaren 1999 i Pittsburgh. Fick kontakt med en rådgivare på Stockholms stad 1999, fick bl.a. rådet att delta i affärsplanstävlingen Venture Cup Öst (vann dock inte). Bildade företaget Senseboard Technologies AB hösten 2000. Problem att hitta riskkapital, fördel från kriminalvården att kunna säga nej till skurkar.

Anmälde i maj 2001 till Sverigemontern på Comdex-mässan i Las Vegas. Två exjobbare från Uppsala universitet påbörjade utveckling i juni, presentation på Comdex skulle vara i november.

 • Test av konceptet med färdiga optiska sensorer
 • Comdex-version
  • utvecklad med industridesigner
  • enkel design, inte underlag för riktigt produkt
  • mekaniska sensorer – storleksberoende
  • språkprocessor nödvändig (för att korrigera inmatad text)

Råd från Exportrådet/ISA:
Omöjligt att konkurrera med Microsoft på Comdex, omöjligt att boka möten med journalister.

Trots det lyckades man locka 18 journalister, varav 17 kom på avtalad tid, en kom före avtalad tid. Stort intresse, massor av besökare kom till Sverigemontern för att se det virtuella tangentbordet. Vinnare av utmärkelsen »Best New Technology«.

Rejält omskriven i media världen över. Tvåsidig artikel i Newsweek. Total budget fram till Comdex på 200 000 kronor.

Utveckling efter Comdex:

 • Descrete Typing
  • mekaniska sensorer
  • höga tillverkningskostnader (SLA-teknik)
  • ingen språkprocessor, 85-90 procents träffsäkerhet utan språkprocessor

Inte tillräckligt, ledde till:

 • Continous Typing
  • icke-mekaniska sensorer – passar alla storlekar av händer
  • teknik för musfunktion – 20 frihetsgrader
  • AI - lärande system
  • blåtand och laddningsbart batteri för att slippa sladdar

Fortfarande ingen produkt ute på marknaden. Fortfarande lite problem att få fram rätt bokstav, radera med en lättåtkomlig tumknapp.

Vad som krävs:

 • Innovativt tänkande för att göra det omöjliga möjligt.
 • Tänka utanför ramarna.
 • Is i magen för att komma ur moment 22.
 • Ta hjälp av skickliga medarbetare och duktiga partners.
 • Hårt arbete och uthållighet.

Lyckades hitta en sak att patentera trots att den första studien presenterats på en konferens. Medieuppmärksamheten har varit stor men kommit lite för tidigt i utvecklingsfasen.

 • Utnyttja det nätverk du har, var inte rädd att fråga.
 • Anlita en bra jurist så att du får ha kvar kontrollen över bolaget.
 • Bygg relation med banken tidigt, innan du behöver låna.
 • Tre F: family, friends, foes
 • Använd mjuk finansiering och undvik riskkapital (kan driva bolaget mot konkurs)

Man skulle kunna använda tekniken inom VR, men har koncentrerat sig på skrivande. Koncentrerar sig på företagsmarknad. Diskuterar idag med amerikanska företag för att få in mera pengar. Siktar på lansering i slutet av året. Just nu behöver skriva in en textmängd i början för att träna upp systemet.

Visade vid ett tillfälle Pierce Brosnan som hon råkade på på ett hotell. Kommentar: »Wow, it’s very Bondish«