MTD: Johan Törne, Institute for Creative Technologies, USA

· 317 ord · 2 minut(er) att läsa

Återkopplande kamera-projektor system

Från presentationen:

Johan Törne och hans kollega Daniel Bernhardsson har utvecklat en metod för att projicera film på icke-homogena projektionsytor. Med hjälp av två projektorer, två digitala videokameror och ett vanligt grafikkort har de skapat ett system som kan kontrollera inte bara den bild projektorn visar utan också den bild som betraktaren ser. Korrespondensen mellan vad kameran ser och vad projektorn visar räknas ut. Därefter används en enkel återkopplingsalgoritm implementerad i en pixel shader med kamerans bild och den tidigare projicerade bilden som indata.

Institute of Creative Technologies på University of Southern California. Har ungefär 150 anställda, grafiklabbet har ungefär 10 personer.

Handledare var Dr. Paul Debevec.

Minst en projektor och en kamera är ihopkopplade via en dator. Kameran ser vad projektorn visar. Användningsområden är automatisk kalibrering av projektorsystem (om man har flera projektorer för vida bilder), använda laserpekare som in-enhet, projektorer i mobiltelefoner (för att displayerna inte kan bli mindre). Ett hjälpsystem för skrivare som projicerar pilar på skrivaren där åtgärder behövs (vid papperstrassel och liknande)

Skapa ett kamera-projektorsystem som kan kompensera färgerna så att man kan projicera på icke-vita ytor. Två projektorer (för att få mer ljus) och två kameror. Utmaningar: hur behandla data (använda pixelshaders), mappa kamera-pixel till projektorpixel (structured light techniques) och färgkompensering (återkoppling).
Data läses med IEEE1394 (Firewire/iLink) in till ett datorprogram som använder sig av Direct3D, genererar en bild som matas ut till projektorerna.

Structured light från en teknik ursprungligen från stereoseende men med en kamera ersatt med en projektor. Binära mönster visas med projektorn och fångas av kameran. Mönsterna är kodade så att varje pixel får en viss kod. Utdata är en koordinatkarta.

För att kompensera behöver en reflectance properties map. Projektionsytan neutraliseras med återkoppling.

Användningsområdet är nog främst för att kunna projicera sina filmer och Powerpointpresentationer på tapeten på väggen eller till och med en gardin.

Ett andra projekt gjordes för att hitta spektralfördelningen för kameror.