MTD: Lisa Gelin och Patrik Stark, Försvarets materialverk (FMV)

· 225 ord · 2 minut(er) att läsa

Från programmet:

Försvarets materielverk är en statlig myndighet direkt under regeringen, med Försvarsmakten som största kund. FMV:s uppdrag är att ansvara för materielförsörjningen till det svenska totalförsvaret. Lisa arbetar med väderinformationssystem inom enheten Ledningssystem på FMV. Hon har en roll som projektledare för projekt som berör områden som visualisering, systemdesign och kommunikation. Patrik jobbar inom en enhet på FMV som heter SMARTLAB med utveckling och samordning inom modellerings- och simuleringsområdet. Patrik och Lisa kommer, med utgångspunkt från sin bakgrund som medietekniker, att dela med sig av sina arbetslivserfarenheter på FMV.

Lisa Gelin läste MT med inriktning visualisering, gjorde exjobb med flerdimensionell visualisering på SMHI, anställd på FMV sedan 2002. Jobbar med väderinformationssystem.

Patrik Stark läste MT med visualiseringsinriktning, gjorde exjobb med OLED-teknik för head mounted displays på SAAB. Anställd på FMV Smartlab i Stockholm sedan 2003.

FMV:s vision är att vara en av Europas mest framstående och repekterade materielförsörjningsmyndigheter. 1900 anställda.

Distribuerad simulering: flera simuleringssystem kopplas ihop till en stor simulering.

FMV:GameStudio. Utnyttja kommersiell datorspelsteknik för simulering inom försvaret. Defence Gaming (Powered by Blogger, tydligen)

Människa-system-interaktion: användbara tillämpningar.

Vädertjänstsystem: informations- och kommunikationssystem för Försvarets vädertjänst

Projekt:

Sammanfoga SMHI:s och Försvarets väderradarinformation.

System för att avgöra hur vädret påverkar militära operationer, som räddningsuppdrag över hav. (Skulle kunna användas civilt för att avgöra glassförsäljning eller liknande.) Den tänkta användaren är inte meteorolog.

Kommunikation av väderdata från prognosskaparverktyg.