Forskning vid Graphics Group

Presentation från programmet:

Ken Museth leder den nyligen startade Graphics Group på ITN. Hans forskning drivs av en vision av en mer robust representation av objekt och hans arbete har setts i Hollywood filmer såsom “The Day After Tomorrow“ och “Scooby Doo 2“. Han kommer att tala vad som pågår i Graphics Group för tillfället. Ola Nilsson är anställd som doktorand vid Graphics Group. Hans arbete fokuserar mot implicit geometrisk modellering. Det inkluderar representering av ytor med så kallade level-sets och deformation av dessa ytor. Två exempel är geometrisk morfning och uppmätning/simulering av vätskor i rörelse.

Research activities within the Graphics group

Anställd på Institutionen för naturvetenskap och teknik för drygt ett år sedan. Fysiker som övergått till datorgrafik. Satt på Caltech när en Nasa-anställd sa »You really have a pathetic life« och lockade över honom till Nasa.

Terrestrial Planet Finder projekt för att hitta planeter liknande Jorden. Planerad uppskjutning 2010. Hitta tecken på liv genom att färdas på »tuber« som ger gratis drivkraft.

Genesis mission. Hitta partiklar avgivna från solen. Små marginaler för banor. Endast ett fyraminutersfönster för uppskjutning. Skulle plocka upp den i luften med helikopter vid landning. Fallskärmen fungerade dock inte och sonden kraschade.

Visualisera stora datamängder från nukleär forskning, rendering kan inte ske i realtid. Utvecklade ett verktyg för realtidsrendering, går att köra på en bärbar dator. Verktyg för att interaktivt välja överföringsfunktioner för färg.

Deformed geometry. Problem med ytgeometrier: Colliding surfaces.

Lösning: level set. Kan användas för att animera vatten, eld och för geometrisk modellering. Medicinsk användning är segmentering av volymdata.

Level sets är volymetriska men man vill ha ut en yta. Volymen kräver stor mängd data. Man kan förenkla genom att enbart ta hänsyn till volymen närmast ytan. Förenkling kan ske genom att lagra pekare till första stället med data.

Narrow band-metoder.

Ola Nilsson

Shape morphology
Geometric morphing using level-sets

Skapa 3D-volymer ur 2D konturdata

Trädstrukturer för raytracing. Med ett sparse level-set går det snabbt att raytraca även stora modeller med god hastighet.