Produktionsflöde för rendering av bilder i katalogproduktion

Från presentationen:

På IKEA går flödet för en produktbild i dagsläget från en konstruktionsritning till fotografering via tillverkning och montering. Med målet att minska ledtider och kostnader för framtagning av bilder vid katalogproduktion såg IKEA en möjlighet att använda datorgrafik i samband med grafisk teknik och bildbehandling. Emma och Maria har utvecklat ett arbetsflöde där man från en konstruktionsritning bygger en 3D-modell och belägger den med material och ljus. Sedan renderas modellen till en fotorealistisk och tryckbar produktbild som uppfyller företagets höga kvalitetskrav. Färghantering och bildkvalitet har varit projektets ledsagare. ## Examensarbetet i korthet

Ett arbete av undersökande karaktär för att hitta ett nytt sätt att producera bilder med 3D-datorgrafik och korrekt färghantering.

IKEA Communications, ICom

The IKEA way:

 • Honest – not fake
 • Human – not high tech
 • Inexpensive – not expensive

Producerar all information: kataloger, broschyrer, monteringsanvisningar, trycksaker, webb. 200 anställda + 70 frilansare. 8000 m^2 fotostudio – en av Europas största.

Katalogen kom ut först 1951. Nu 47 språk i 33 länder. 143,5 miljoner exemplar. Tar 14-15 månader att producera. Produktbilder och miljöbilder.

Katalogbilder det mest krävande vad gäller kvalitet, webben kräver inte lika stor kvalitet.

Produktbildsflöde

Dagens produktbildsflöde:
Ritning -> Tillverkning -> Montering -> Studio -> Retusch -> Databas för produktbilder

Önskat flöde:

 1. Ta ut 3D-modell
 2. Sätt in i omgivning
 3. Belysning
 4. Material
 5. Rendera till tryckbar produktbild

Nytt flöde:
Ritning -> Konvertering -> Modellering -> Ljussättning -> Material -> Rendering -> Retusch -> DB

Ledord: färghantering och bildkvalitet

 • Fotorealism
  • Detalj- och färgåtergivning
 • Visuell bedömning – upplevd bildkvalitet
  • Motiv, färger
  • Skärpa och kontrast
 • Tryckbarhet
  • Upplösning

Konvertering

Från ritning i Solid Works gå till modell i 3D Studio Max. PolyTrans används för översättning från parametrisk till polygonmodell samt polygonreducering.

Modellering

Bearbeta konverterade modeller och utforma scener de kan placeras i.

 • Orientering, glipor mellan objekt, korrekta texturkoordinater
 • Studiomodellering som försöker efterlikna en riktig fotostudio som mycket som möjligt: tre ljuskällor och välvd vägg (backdrop) för att ge känsla av oändlig bakgrund. Förenklar friläggning av bilden och kastar tillbaka ljuset.

Ljussättning

Återspeglar verkliga ljusmiljöer för att ge rätt känsla och underlätta för de anställda.

 • Realistisk ljusspridning
 • Diffust ljus (stora ljuskällor)
 • Flexibel (varje produkt och material kräver justering av belysning)
 • Färgåtergivning (att kunna återge alla färger)

Global illumination.

Material

Korrekt färg- och strukturåtergivning för att få det att inte se konstgjort ut.

Texturer, ytegenskaper (simulera olika reflektioner, klarlackad eller oljad yta), texturmappning

Enbart arbetat med trämaterial, många olika träslag, kvaliteter, lackningar etc.

Rendering

Utvärdera renderingsprogramvaror, undersöka olika inställningar för renderingar. 3Dsmax klarar inte global illumination.

 • Mental ray (finns i 3dsmax)
 • Färgberäkningar (för att säkerställa färgerna i flödet, svårt att få information, mycket hemligt)
 • Upplösning och samplingskvalitet
 • Renderingstid och resultat (långa renderingstider, har satsat på gott resultat)

Nyttan

 • Spara pengar
 • De tråkiga jobben (skåpsluckor, 1400 st olika)
 • Stora kvantiteter
 • Lågupplösta bilder på webben, förpackningar (används redan) etc.
 • Beställningar finns redan nu
 • Redan i sommarens katalog ska det finnas minst en renderad bild

Frågor

Renderingstiden på en arbetsstation med dubbla processorer gick uppemot 12-13 timmar för en bild på 300 dpi.
Att datorn ska ersätta mänskliga jobb har det inte reflekterats över – »ska bara ersätta tråkiga jobb«.