Munväder

· 34 ord · 1 minut(er) att läsa

DMI erbjuder väderrapporter i form av podcasts med äkta talsyntes. Det lär med andra ord låta ungefär lika naturligt som SMHI:s väderrapporter i P1.

(via mymarkup.net)

*[DMI]:Danmarks meteorologiske institut *[SMHI]:Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut