Till den här bloggen (eller rättare sagt till kategorin data) hittar man om man söker på »kth plugin winamp« på Google. Det gjorde åtminstone en person som surfar från kth.se. Vad är en KTH-plugin och varför skulle man vilja ha en sådan?

Uppdatering 6/3: Dagen efter fick jag ett e-post från den KTH-student som troligen gjort sökningen. Det rörde sig om research inför ett kursprojekt som gick ut på att programmera just en Winamp-plugin. Vilket jag antar att PTFM är ett exempel på.