E-post till RSS

· 61 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag ser oftast RSS som en teknik för att ersätta e-post på områden där den inte fungerar lika bra. Fast visst borde det fungera att kombinera det, om inte annat som en övergång från e-post till RSS.

Jag ska prova MailBucket snart. Man kan skicka e-post till vfsh @ mailbucket.org och sedan läsa i http://www.mailbucket.org/vfsh.xml. (via Jon’s Radio)

*[RSS]:Really Simple Syndication