I(nvestor) Spy

· 162 ord · 1 minut(er) att läsa

Enligt den här listan från Benjamin Edelman är Investor med bland investerarna i företaget Claria som ligger bakom programmet Gator som klassas som spyware. (via Svensk antispamlista)

Hur stämmer det överens med vad Investor själva säger om socialt ansvar?

Begreppet Corporate Social Responsiblity (CSR) har blivit ett vanligt samlingsbegrepp för företagens arbete med att tillse att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Detta arbete inkluderar normalt sociala och mänskliga rättigheter samt miljöhänsyn. Detta är viktiga områden som har direkt och indirekt påverkan på företagens intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, den lokala miljön och samhället i stort. …> Inom affärsområdet Kärninnehav uppmuntrar Investor bolagen att analysera sina verksamheter utifrån ett CSR-perspektiv och att anta riktlinjer där man förbinder sig att: agera ansvarfullt och etiskt…

Fast Claria kanske inte sorterar under affärsområdet Kärninnehav?

Uppdatering 15/1: Nej, det gör det inte enligt en kommentar. Frågan är bara om de andra affärsområdena får avstå från etiska värderingar.

Ben Edelman intervjuas i Orange Crate. (via Slashdot)