Cache now!

· 205 ord · 1 minut(er) att läsa

Blind höna tar upp hur modern informationsteknik medfört att personlig information når vidare och snabbare och gör att traditionella medier och myndighetsinformation inte är ohotade längre.

Något jag funderade på när Utrikesdepartementets webbsidor inte gick att nå för en vecka sedan är hur få webbservrar som verkligen kan klara en oväntad hög belastning. Avsaknad av redundans och klantigt programmerade CMS gör att de snart dukar under.

Kvällstidningarna har visat sig kunna hantera belastningstopparna genom att tillfälligt göra sina webbsidor mindre resurskrävande genom att minska mängden information, ta bort annonser och dynamiska funktioner. Myndigheter och andra organisationer är inte lika lyhörda vad gäller allmänhetens intresse av att komma åt information via Internet.

En sak som faktiskt försämrats är cachningen av material på webben. Tidigare tillhandahöll Internetleverantörer proxy-cacher till sina kunder. De hade gjort det möjligt för fler att få tillgång till webbsidorna och minskat belastningen på den centrala servern. Numer har de flesta Internetleverantörer slutat med proxycacher. Mer om cacher kan man läsa på Cache Now!.

Myndigheterna bör verkligen se över även sina system för webbsidor så att de klarar även de höga belastningar som en krissituation innebär. Kanske en lösning liknande Akamais fast som inte är beroende av externa organisationer för drift.

*[CMS]:Content management system