Nu har det gått tre veckor med gratistidningar här i Östergötland och de har en viss tid utgjort en oroväckande stor del av min mediekonsumtion. De lokala medie- resp. tidningsmonopolen Corren och NT fick en dags försprång med sin Extra Östergötland som delas ut på bl.a. bussar, spårvagnar och pendeltåg.

Tidningen ser ut precis som jag tänker mig NT i tabloidformat, fast utan de djupblå åsikterna på ledarsidan och summariska genomgångarna av landsbygdens syföreningsmöten. I övrigt är det samma undermåliga bevakning av inrikes- och utrikesnyheterna, men eftersom sidomfånget är mindre utgör de procentuellt en större andel av tidningen. Det som faktiskt är bättre är bevakningen av resten av länet. (NT och Corren har länet uppdelat i en nordöstlig del och sydvästlig. Corren skriver åtminstone lite om sina grannar i norr medan NT är riktigt usla på att bevaka syd.)

mars 2005: Nu har Corren gått över till tabloidformat och fått till en riktigt rörig tidning. NT lanserar sig i tabloidformat 11 april, vad än läsarna svarar i NT:s enkät .