Inspirerad av Steffanies ljudinlägg spelade jag in ett eget ljudinlägg. Men nu saknar jag helt lust och mod att lägga upp filen.