Tele2 påstår sig vara »The company that brings you small bills«. Att det inte stämmer kan man läsa i Mobils artikel. En räkning på 306 sidor? Huh!