Rötter

· 71 ord · 1 minut(er) att läsa

För andra gången på ett par år kommer med bara någon timmes mellanrum nyheter från närområdet kring mina tidigare bostadsorter. Tyvärr rör det sig om två olyckor.

Först en motorcykelolycka utanför Dalby i Skåne med dödlig utgång.

Sedan en helikopterolycka i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun. Där kunde besättningen hämtas ur en räddningsflotte. Hur det gick för hjärtpatienten, som helikoptern ännu inte nått när den havererade, får vi dock inte veta.