Engadget skriver om en skola i Boca Raton, Florida som sparar data från handavtryck av sina elever för att eleverna ska kunna använda händerna till närvarokontroll och som bussbiljetter.

Är handavtryck mycket säkrare än fingeravtryck? LiTH-teknologen Marie Sandström visade att fingeravtrycksläsarna på marknaden går att lura. (Ex-jobbsrapport finns tillgänglig här) Fast så länge man enbart använder handavtryck för att låta elever åka skolbuss och bevista tråkiga mattelektioner kanske det inte gör så mycket om obehöriga kan komma in.

Sedan kan man fråga sig varför skolor (och då speciellt gymnasieskolor) bekymrar sig mer över närvaro än vad eleverna verkligen presterar. Varför är det omöjligt att få betyg i en kurs om man har frånvaro även om man klarar själva kursmålen? I gymnasieskolan, som är frivillig, borde det ligga i elevens intresse att klara av utbildningen. De som går i naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller tekniskt program borde få stöd och förtroende, inte enbart tvång och krav.