Public service-webb

· 76 ord · 1 minut(er) att läsa

I Storbritannien har BBC:s webbaktiviteter kritiserats i en nyligen utkommen rapport från Philip Graf som beställts av regeringen.

I rapporten kritiseras BBC för att inte fokusera tillräckligt på public service med nyheter och utbildning. Att innehållet på webbplatserna skulle ha konkurrerat ut andra webbplatser kan inte bevisas men misstanken finns tydligen.

Rapporten föreslår att en fjärdedel av innehållet till de delar som inte är nyheter bör hämtas från utomstående bolag.

Rapporten finns tillgänglig som PDF .