Den anmälan som jag gjorde till Etiska rådet för könsdiskriminerande reklam gav resultat. Annonsen för en restaurang i Norrköping, som införts i gratistidningen Nollelva, fälldes. Tydligen var jag inte ensam, ytterligare två personer hade anmält annonsen.

Restaurangen hade ett intressant yttrande:

Den aktuella annonsen infördes utan vår kännedom och på initiativ av tidningens [dåvarande] ägare och chefredaktör då vi hade bestämt oss att inte annonsera i det aktuella numret av tidningen. Något korrektur har inte tillställts oss. Vi har full förståelse för att denna oerhört osmakliga bild har väckt anstöt bland läsare, men tyvärr är det ju trots allt vi som är den största förloraren.

som dock inte vann gehör:

Vad annonsören anfört kan inte befria från ansvar för marknadsföringsåtgärden och ändrar inte bedömningen av själva åtgärden.

Å andra sidan så har ju en fällning i ERK ingen praktisk betydelse.

Annons för restaurangen Carl Johan. Fälld av Etiska rådet för könsdiskriminerande reklam. (Jag har förstärkt texten i pratbubblorna så att den ska gå att läsa i förminskning.)

NT: Restaurang fälls för sexistisk annons