D-W-I-N-E-R

· 16 ord · 1 minut(er) att läsa

Andra med fritidsproblem gör mycket kreativare saker med Dave Winers ljudinlägg (mp3) än vad jag gjorde.

Smoking Weblogs