Jag har ägnat kvällen åt att läsa mymarkup.net från början till slut. Erik verkar ha haft ett intresse för XML i början som svalnat sedan dess.

Det jag störde mig mest på var månadsnavigeringen i arkivet. De är placerade fel, enligt mig åtminstone.

![<oktober 2001 Start december 2001](http://moonhouse.se/images/mymardatemarkup.png)

Liksom för tal har jag en mental bild över hur året ser ut.

Hur jag tänker mig året, vintern underst och sommaren överst

Jag har sommaren överst och vintern underst och ett år går moturs. Den här bilden har jag haft sedan barn. Jag minns att jag tänkte över sådant när jag gick i lågstadiet. Längden på månaderna på skissen stämmer inte riktigt överens med hur jag tänker mig dem, november och maj är aningens kortare och juli, januari – mars är längre.

Om man plattar ut den här strukturen till en linje hamnar förfluten tid till höger och kommande till vänster. Tvärtemot den ordning som Movable Type har. En ordning som är ganska logisk, uppräkningar i västvärlden börjar till vänster och går åt höger, men den kolliderar med min bild ganska radikalt.

Jag kanske borde se till att följa min egen bild på min egen blogg, fast jag borde nog inte pådyvla andra min bild av hur saker är, åtminstone inte på det här området. De få gånger man får se året avbildat hamnar vintern överst, om det går med- eller moturs har jag dock glömt.