Jag upptäckte när jag skrev mitt förra inlägg att bilden tagen med min telefon hade ett störande schackrutemönster på pixelnivå. Jag provade därför snabbt att filtrera lite. Ett Gauss-filter på 0.4 pixlar och en oskarp mask på 0.8 pixlar gav ett något lugnare intryck.

Utsnitt av originalbild från mobilkamera

Med lite närmare analys och varsammare filtrering borde man kunna få till bättre resultat. Jag läste för ett tag sedan om en tjänst som automatiskt snyggade till mobiltelefonbilder och där man tog hänsyn till de olika mobilkamerornas tillkortakommanden.

Utsnitt av bild behandlad med filter