Och här till vänster...

· 136 ord · 1 minut(er) att läsa

Som alltid vid varje valvaka får man i kommentarer från politiker och reportrar uppfattningen att de tror att folk inte är smartare än att de genom sin röst på ett parti även lägger en röst på hela partilinjen. Att vi som röstar faktiskt skulle kunna rösta taktiskt eller överväga två partier som inte ligger direkt intill varandra på den traditionella höger-vänster-skalan (eller är det vänster-höger-skalan?) verkar de helt främmande inför.

Därför tycker kommentatorerna att det är märkligt att så många av junilistans väljare vill gå ur EU, trots att det inte är något partiet är för. Att deras röster på junilistan skulle innebära något annat än dumma väljare eller att partiet ljugit finns tydligen inte.

Inte heller finns jag, jag som valde mellan folkpartiet och vänsterpartiet. Även om jag egentligen valde mellan personer och inte partier.