Jag skulle precis till att radera anteckningarna från den gamla domänen när jag mindes att det fanns gästkommentarer som enligt utsago var föremål för en framtida rättegång.

r2 – bevismaterial

Det låter onekligen spännande men det känns inget som jag själv skulle vilja råka ut för. Eller jo, kanske:

  1. jag delar med mig av mina fantastiska idéer här som därmed blir patentprofylax.
  2. jag skriver fantastiska inlägg som någon annan stjäl och inlägget fungerar för att visa att jag var först

Båda dessa fall faller på att man måste kunna visa att de fanns före ett visst datum. Här vore det bra om Riksarkivet lagrade ner alla svenska webbsidor med datum så att man kan se vad som fanns.

Annars får jag ha som vana att skriva ut lite då och då och skicka till en notarius publicus, fast det blir nog ganska dyrt i längden.