Vart tog det vägen?

· 196 ord · 1 minut(er) att läsa

Annica Tiger frågar sig varför elen inte blev billigare vid avregleringen och maten billigare vid EU-inträdet som utlovat. Det enkla svaret på båda frågorna är nog oligopol.

När Alexandra, Linda och jag gjorde ett arbete om elmarknaden för fyra år sedan förutspådde vi ett oligopol på den europeiska marknaden som skulle innebära höjda priser. Sedan dess har antalet elbolag på den svenska marknaden minskat ytterligare. Till det kommer en rad andra faktorer som stängning av kärnkraftsreaktorer, dålig tillgång till vattenkraft (antingen beroende på dålig nederbörd eller, vid god nederbörd, för att kraftbolagen släpper ut vattnet ur magasinen), höjda världsmarknadspriser på olja samt en flat energimyndighet som inte gör något åt höjda distributionsavgifter.

Vad energimyndigheten egentligen sysslar med har jag undrat en tid. Bland annat var de emot kollektiva elavtal, något som kan ge konsumenterna möjlighet att förhandla till sig bättre priser. Energimyndigheten verkar nästan gå i energibolagens ledband.

De höga matpriserna i Sverige beror mest på det oligopol som funnits här länge. KF, Ica och Johnson-gruppen har inte haft något större intresse av att konkurrera genom låga priser. Förhoppningsvis kan europeiska kedjor som Lidl råda bot på detta, samt leda till en bättre korvkultur i Sverige.