Don Park kommer med en gyllene regel för singlar:

Don’t ask questions that could be answered with a No.

och avslutar med

If a butterfly in Beijing can destroy Kansas, this post has a good chance of triggering a population explosion.

(Vid sidan av kan man fråga sig om en befolkningsexplosion i Tyskland är att vänta om universitetskliniken i Lübeck lyckas hitta fler rådvilla par. Uppd. 27/6: Inte sant.)

Problemet är att jag inte kommer ens i den positionen, att fråga något. Jag är alltför blyg.

Vilket bryter mot det centrala rådet från Halley Suitt i Becoming An Alpha Male–Lesson Two:

Don’t be shy.

Det tog två veckor innan jag ens vågade ur mig ett enkelt ICQ-meddelande till den jag är intresserad av, Sjustjärna.

Att själva meddelandet var helt oförargligt och inte avslöjade mina känslor spelade ingen roll. Jag under många kvällar sett hennes namn komma och försvinna på kontaktlistan utan att jag vågat göra göra någonting.

Till slut bestämde jag mig för att det skulle komma iväg så fort som möjligt och då gick det. Meddelandet var fortfarande helt oförargligt och ett litet steg för mänskligheten men ett stort steg för David.