Under några gånger de senaste månaderna har jag märkt reaktionerna från personer som först upptäckt GeoURL och tyckt det verkat häftigt för att kort därefter konstatera att det kunnat vara användbart om det inte vore för alla Deviantart-länkar .

URL-er från samma serveradress grupperas så att man på varje sida bara ser den närmsta sidan. Varje Deviantart-sida ligger dock under en egen adress vilket gör att dessa inte grupperas. Om dessa hade grupperats på samma sätt hade GeoURL gått att använda. Det gör det inte som det är nu.

Stanley Sy har skrivit om den explosiva tillkomsten av Deviantart-länkar på GeoURL.

Å andra sidan finns ju informationen tillgänglig i olika XML-format så jag borde väl koda en egen lösning istället för att klaga. Tyvärr nämns ingen licens för upphovsrätten till kataloginnehållet någonstans.