Uppslagsverkets politiska betydelse

· 163 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag har funderat på vilken betydelse uppslagsverken har haft på vårt samhälle.

Uppslagsverket, eller encyklopedin, har varit ett medel för folk att stilla sin nyfikenhet om världen eller vad de andra pratar om sedan 2000 år tillbaka. Det var dock först på 1600- och 1700-talet som uppslagsverken börjar likna dagens, med systematisk uppbyggnad, alfabetisk ordning och inriktad på vetenskap.

Stilbildande blev den franska Encyclopédie av filosofen Diderot som utkom från år 1751. Encyclopédie hade en central roll i upplysningen. Den rörelse som startade i Frankrike och förespråkade vetenskap och förnuft. Många av de tunga namnet bidrog med artiklar, bl.a Voltaire, Rousseau och Montesquieu. Artiklarna i uppslagsverk hade tidigare varit en sammanställning av tidigare material, här handlade det istället om nyskrivna artiklar, totalt 72000, många hade dessutom illustrationer till.

Encyclopédie påstås ha haft viss betydelse för den franska revolutionen. Det är ju så att man undrar om inte dagens wikier, där möjligheterna för vanliga medborgare att medverka ökat, skulle kunna leda till något intressant.