Är det inte lite uttjatat att alltid ta till Lennart R Svensson så fort man ska prata om kroppsspråk i TV? Finns det inte en risk att alla blir som Lennart R Svensson?

Jag kommer alltid att tänka på den lärarinna som talade av vikten av kroppsspråk för att därefter tala rakt in i tavlan och de få gånger hon vände sig mot oss studenter nervöst fingrade på sitt halsband. Det hade varit en effektiv pedagogisk effekt om det nu inte varit så att hon gjorde likadant på alla efterföljande föreläsningarna.

Uppdatering dec 2005: Och kanske avslöjar, den ännu ej utgivna, boktiteln
Kärlekssignaler – Ditt kroppsspråk avslöjar mer än du anar! att jag inte heller är så bra på kroppsspråk, varför skulle annars mitt kärleksliv se ut som det gör.