The Time is Now

· 18 ord · 1 minut(er) att läsa

Moloko tycker att det är dags nu. Själv tvekar jag ännu. Men är jag ens på god väg?