Omstart

· 56 ord · 1 minut(er) att läsa

Här finns nu Månhus Beta på ny adress och i en, förhoppningsvis, snyggare form. (Om än inte färdig.)

Befintliga inlägg har importerats till ett nytt system. Inläggen finns även tillgängliga på sin gamla adress, så småningom kommer de att vidarekopplas hit.

Webbplatsen förbättras fortlöpande.

Än så länge går det inte att kommentera inläggen men det kommer!