RSS-katalog

· 117 ord · 1 minut(er) att läsa

Johan har skapat en katalog över svenska RSS-flöden. Lovvärt, men om man vill sprida RSS vidare kanske man bör ta till sig Matt Haugheys ord:

A lot of new technologies focus so much on the nitty gritty details of RDF, XML, etc and I think developers forget that people won’t or can’t use any technology until it’s got an easy-to-use interface.

Alltså: gömma undan all teknik på en särskild sida och vissa nyttan och programmen först. Vi som älskar teknik kommer garanterat att klicka för att nå tekniksidan. Alla andra kan vara lyckligt ovetande om allt vad XML heter, förhoppningsvis.

Uppdatering 3/3 2005: Flöden.se verkar numer vara nerlagd.

*[RSS]:Really Simple Syndication *[RDF]:Resource Description Framework *[XML]:Extensible Markup Language