Jag har inte känt någon större livslust sedan våren 2000. Om jag är deprimerad har jag då rätt att göra intrång i en annan människas liv? En människa som redan har ett förhållande – ett förhållande som är i konflikt med mina mål att lära känna, börja umgås med och bli älskad av en för mig nästan okänd kvinna.

Även om jag skulle lägga ner hela min kraft, mitt sinne, min tanke osv. på att bygga upp och underhålla en relation med henne kan man fråga sig om jag har rätt att närma mig henne med ett så uttalat mål oavsett om jag skulle lyckas eller inte. Även om min lycka ligger i potten ligger även två andra människors olycka, rädsla och förtvivlan där.

Till skillnad mot filmens värld har jag ingen möjlighet att ta till tidsresor eller andra luckor i tiden för att nå min önskan.