Jag tänkte förbättra mina tyskakunskaper genom att läsa lite tyskspråkiga bloggar. Men vilka ska jag läsa? Jag har tittat lite på blogg.de men det är svårt att välja ut en att börja med.

Har ni några tips?