Intranättips

· 163 ord · 1 minut(er) att läsa

Jonas på Blind Höna efterlyser bra tips för fungerande intranät.

Jag kan som användare komma med självklara tips.

  • Se till att ha en grafisk profil och följa den.
  • Testa. Åtminstone med en person, någon gång.
  • Har du ingen känsla för färger, undvik dem.
  • Ha ett hum om vad det ska användas till.

Vad som föranleder ovanstående tips är denna menysida på en projektplats för kurser:

Projektwebbplats med ytterst dåligt val av färg och form

Det finns en grafisk profil för universitet som följs fram till och med sidan innan denna. Jag tror inte jag behöver kommentera utseendet.

Den understa knappen (ja, det är en knapp) borde inte ens finnas här. Projektplatsen är i första hand tänkt att låta en enskild grupp lägga upp filer under projektets gång. Dock har den börjat användas till att låta alla personer i en hel kurs använda samma inloggning till följd att alla kan radera andras filer eller ändra lösenordet (vilket examinatorn i den kurs jag går just nu varnade för i mer eller mindre starka ordalag.)