På a svarar vi kallt, på b kallt och på c vet vi inte.