Varför går det som det går?

· 14 ord · 1 minut(er) att läsa

På a svarar vi kallt, på b kallt och på c vet vi inte.