Tjänsten dinstil.nu som skapar en teckensnittsfil av din handstil har lagt ner men en ny tjänst, Fontifier, från David Johnson-Davies är under uppbyggnad och just nu får man prova gratis. Här finns dock varken å, ä eller ö .

[via Typographica]