WAP-bashning

· 248 ord · 2 minut(er) att läsa

3G-bashning som fenomen har nog uppstått ur WAP-bashning. Det är en aktivitet som fortfarande lever om än undanskymt. WAP-basharna stärks i sin övertygelse när de märker hur dåligt det går för tekniken, ibland väljer de bara fel exempel.

En variant jag hörde nyligen var att WAP lanserades för att få reda på aktiekurser i busskön och eftersom de som bryr sig om kursförändringar på minutnivå ändå inte åker buss floppade det. Så långt kan jag hålla med om det men så funderar jag vidare på WAP och buss, busskö och WAP.

Jag står i en busskö och väntar på bussen – vad vill jag veta då? När bussen kommer naturligtvis! Skylten med restider är nedklottrad, bussen är försenad och jag står inte vid en state-of-the-art busshållplats med beräknad ankomsttid angiven på en display. Så jag ringer till trafikkontrollen på länstrafikbolaget men det är sen kväll, få jobbar och det ringer samtidigt fem andra personer och frågar om samma buss. Eller säg att jag befinner mig i en annan stad och undrar när pendeltåget går och trafikupplysningen är stängd eftersom klockan har passerat åtta.

Båda dessa saker har hänt mig i verkligheten under den senaste månaden och jag har då önskat mig att rätt personer tagit tekniken på allvar.

Om nu kära Östgötatrafiken skulle få för sig att fixa det är jag övertygad om att det skulle innefatta dyra konsultlösningar, betal-SMS á 10 kronor och krångliga koder för att ange linje, riktning, hållplatser och tid man är intresserad av.