Polisen har enligt Aktuellt ( SvD-artikel) sprungit i Huddinge sjukhus biobank två gånger tidigare.

Konstigt nog verkar det bli världens liv när det förs på tal att införa ett sådant register, att det redan finns ett register som kan användas för samma sak och dessutom används för samma sak verkar politikerna inte låtsas om. I detta fall kan man även utläsa information om personens arvsanlag som man inte skulle kunna utläsa ur ett specialiserat DNA-register för brott.

Kan det bero på att de flesta politiker är födda innan 1975?