Ordet noterbart gillar jag inte alls. Jag föreställer mig att den skrivande har en vresig penna som ibland vägrar fästa ord på papper om ett faktum inte är tillräckligt värdigt. Ordet verkar vara starkast inom sportjournalistiken. I Språkbankens konkordanser förekommer det första gången 1976 (en gång i SvD). 1987 förekommer ordet fyra gånger i DN, alla fyra från sportsidorna. 1995 är det nio olika förekomster, sju i sportartiklar, en i en ekonomiartikel och en i en inrikesartikel.

Här har ordet alltså spritt sig från sportsidorna till övriga sidor. Är det någon som flyttat från sportredaktionen? Året efter blir det ännu värre – ordet har letat sig in på SvD:s kultursidor (lämpligt nog i ett inlägg om journalistikens förfall). Samtidigt stärks ordets ställning på ekonomisidorna medan det endast förekommer i en sportartikel.

1997 är elva av femton förekomster i sportartiklar. Svackan 1996 verkar konstig, vilka artiklar hamnar egentligen i konkordansen och skiljer det sig från år till år?