Idag installerade jag WinUAE på pappas dator. UAE (med den rekursiva uttydningen UAE Amiga Emulator (jag antar att U:et ursprungligen står för Unix)) är som namnet antyder en Amiga-emulator. Jag ville lyssna på intromusiken till Test Drive som inte lämnat huvudet trots gångna tio år. Det är främst musiken jag känner igen. Intrografiken är snygg till det spelet – i övrigt är det i stort sett ospelbart.

Visst känner jag igen grafiken, men det är ljudet som gör igenkännandet och som återigen kan fastna på huvudet trots ett uppehåll på uppemot tretton år.

Mamma fastnade återigen framför Crystal Hammer, spelet med så intensivt metalliskt ljud att endast reklamen för Wrigleys Extra kommer i närheten.

Själv funderar jag på att spela in musiken som MP3 och ladda över till MP3-spelaren.