Digitala bönder länkar till Glenn Fleishmanns artikel i Seattle Times om RSS med kommentaren »strunta i att förklara akronymen«.

RSS, an acronym that doesn’t expand to any one definition, is better described as »push locally, pull globally.«

Det är inte en ny tanke att helt överge att uttyda en förkortning. Bl.a. är det ju fallet med DVD som först skulle uttydas Digital Video Disc, sedan Digital Versatile Disc för att slutligen inte betyda något.

Men frågan är om konsumenterna måste ha en TLA över huvud taget för att ta till sig en teknik. Såväl Bluetooth som Firewire har ju lyckats och känns som mer spännande namn. Den förra har ju även förankrat en historisk figur (och romanfigur i Frans G. Bengtssons bok) i eftervärlden (om än bara för något decennium).