I kväll bevistade jag Polopolys mingel inför releasen av version 9.9 av Polopoly. Det sammanföll med nyheten om att Atex köpt företaget.

Inledningen av minglet dokumenterades på Jaiku och det fick sina konsekvenser.

För en dryg timme sedan fick jag mejl från Polopoly. Eftersom mitt svar tar upp en del av det jag tänkt skriva om Polopoly så tar jag med det här. (Polopolys delar av mejlet är de i fetstil.)

2008/4/3 Gustaf Sahlman: Så nu har jag tvättat färdigt och det gick riktigt bra med tanke på att det var i en tvättstuga som var helt ny för mig. Jag noterade – och baxnade – över din raljanta ton i din jaiku-tråd. Vad var det som var så dåligt att det förtjänar denna typ av negativ framställan? Jag tycker inte att jag gör en negativ framställan däremot kan jag hålla med om att en negativ grundsyn kan skönjas och det gällde om upp till bevis för er del. Med tanke på att jag skrev inläggen samtidigt som er demonstration började, bara hade en mobiltelefon till hands och ville följa vad ni presenterade så blev det kortfattat. Vad menar du med dina kommentarer: OK, då tar vi dem punkt för punkt. »Jag har inte fått the* f*ing email.« Det här refererar till Paulas inlägg i samma tråd, obsceniteten var snarare riktad till mig som var ounderrättad om er affär (gratulerar förresten!) än mejlet i sig. Jämför med http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM > Och det är roligare att uppleva det i verkligheten. Det är roligare att uppleva det i verkligheten. I huvudsak för att man uppfattar nyanser i hur saker framställs (om det så är till fördel eller nackdel för det som presenteras), möjlighet att ställa frågor direkt, tjuvlyssna på andra åhörares konversationer sinsemellan och med er personal (eftersom man inte kommer ihåg att ställa alla intressanta frågor själv) och prata med andra åhörare. Skadeglädje.« Skadeglädje över vadå? För att vara ärlig: skadeglädje i fall produkten skulle visa sig vara otidsenlig. «’ En plattform för all Internetutvecklingaj!*« *Jaha, vad syftar »aj« på? Det är ett väldigt ambitiöst mål och med tanke på Polopolys track record för produkter som inte faller inom ramen för ordinarie nyhetssajter. Jag har pratat med flera personer i min närhet som infört eller försökt införa interaktiva tjänster med Polopoly som bas och som fått dra väldigt negativa lärdomar.

När det däremot gäller webbplatser som drivs utifrån textbaserade nyheter så tror jag att er produkt visst kan vara rätt och det är väl där som Atex kundbas kommer in. Även där ska man vara medveten om att förutsättningarna för nyhetsmedier på nätet förändras och stödet för annat material, som t.ex. video, behöver vara ordentligt integrerat i produkten. En annan tydlig trend är interaktivitet från läsarna som antagligen kommer kräva inloggning och communityfunktioner (där Episervers köp av Netstar nog ska tas som ett tecken) och då är vi tillbaka på föregående stycke. > Är det något som du upplevde som dåligt – och isåfall vad? Tacksam för mer konkret feedback. > Uppenbarligen var det något som var riktigt dåligt … vad? Demon? Maten? Vad? Finns det överhuvud taget någon konkret invändning? Nej, det var inget som var riktigt dåligt och jag vill återigen påpeka att jag när jag skrev Jaikuinlägget bara hade tagit del av maten (som var god men är beside the point) och inledningen av er demonstration.

Demonstrationen framhöll tydligt nya funktioner och var i huvudsak bra men för att vara konstruktiv kan jag nämna de saker jag hade försökt förbättra i presentationen.

För det första var inriktningen lite oklar. Jag fick intrycket att åhörarna bestod av företag som arbetar med partnerlösningar till Polopoly. Ändå så presenteras produkten ömsom på ett sätt som för någon som aldrig sett användargränssnittet och ömsom krävde någorlunda djupa kunskaper om hur ert system är strukturerat.

För det andra så blottade demonstrationen missar i användargränssnittet i er produkt. Det handlar bland annat om hur man helt plötsligt inte kan redigera fler artiklar eftersom gränsen för antalet öppna avdelningar/artiklar har passerats och att bildhanteringen verkar ha problem med att hantera information om upplösning respektive visad bildstorlek för en bild. Dessutom hade Jesper problem att hitta i strukturen i en webbplats skapad för demonstrationsändamål vilket skulle kunna ge den som anklagar ert gränssnitt för att vara alldeles för komplext vatten på sin kvarn.

Sedan framfördes argumentet att partnernas slutkunder (läs: tidningar, etc.) skulle slippa använda sig av IT-avdelningen eller konsulter för att göra saker på sin webbplats för att i nästa andetag försäkra att det alls inte innebär att partnerna skulle förlora på det. Här saknade jag en fortsatt argumentation för att så var fallet. > Hoppas att du inte fått alltför stora mentala ärr av denna tortyrupplevelse. Nu har jag inte en så fininställd raljansdetektor men visst borde den ge utslag här? ;) Fast det kanske är sarkasm jag menar, jag har svårt att hålla isär de begreppen. > Lycka till med tvätten. Tack, det gick bra men jag borde verkligen ha tvättat mitt nya badlakan separat och sluppit röda trådar på mina randiga tröjor… > Tacksam för ett klargörande. > / Gustaf Jag hoppas att jag visat att jag inte är helt substanslös när det gäller mina yttranden och åsikter. Jag hade gärna ägnat tiden jag tog till att svara på detta mejl till att skriva det blogginlägg jag planerat. Istället tar jag mig friheten att publicera detta svar här. De saker om CMS, mediernas behov och Polopolys roll i det som jag tänkt skriva om, jämte frågan om hur era licensmodeller står sig i ljuset av er ambition att klara kortare ledtider för nya webbplatser, och frågan om databasutmaningarna för att klara det kombinerade kravet på prestanda och färskhet, hoppas jag få återkomma till.