Spider-Man-Monopol

· 582 ord · 3 minut(er) att läsa

I samband med att jag bokade biljetter till visningen av Harry Potter och Fenixorden i Malmö i somras fick jag frågan om jag ville svara på en enkät från SF Media (SF:s bolag för visning av reklam).

Eftersom jag mellan det att jag beställde biljetterna och fick enkätlänken utskickad till mig hade hunnit se en annan film tillsammans med Vanquish i Norrköping blev frågor som refererade till senaste biobesöket lite konstiga ifall de kopplat det till mitt tidigare köp.

Hur som helst blev det problem med ifyllandet av enkäten eftersom webbsystemet gjorde timeout medan jag svarade på den sista frågan som var en fritextfråga av typen »Har du några andra synpunkter kring SF?«. Alltså försvann alla svar jag gett inklusive det essäliknande svar som kom på slutet och jag gick miste chansen att vinna biobiljetter i en utlottning.

Eftersom jag då ägnat en del tid åt att formulera svaret på den sista frågan skickade jag denna text till David Bonnier på SF Media.

Brevet följer nedan:

Jag har sett fyra filmer på SF:s biografer (Filmstaden Sergel, Royal i Malmö samt Filmstaden Norrköping) de senaste tre veckorna. Genomgående har jag irriterat mig på den tekniska kvaliteten i reklamfilmerna och då speciellt den lokalt anpassade reklamen. Mest har jag stört mig på lågupplöst bild och då speciellt text som varit »antialiased« men där man tydligt kunnat uppfatta de enstaka pixlarna. Därutöver har jag kunnat uppfatta s.k. regnbågseffekter vilka är typiska för vissa typer av DLP-projektorer, något jag är ganska känslig för. Spontant måste jag säga att jag tycker att den tidigare distributionen av reklamfilm på film istället för den nya digitala känns bättre ur kvalitetssynpunkt. Det har då berott på att den tidigare reklamen oftare varit mer påkostad i alla produktionssteg både vad gäller idé och teknisk kvalitet. Den nya reklamen har lockat en hel del mindre (och lokala) annonsörer med mindre pengar till produktionsbudgetar vilket avspeglat sig i såväl idé som teknisk kvalitet. Här tycker jag att SF Bio borde vara tydligare med tekniska krav för att åtminstone komma åt det senare problemet. Därutöver borde SF se till att vara mer noggrann vid valet av projektorer vid visningen av reklamfilm. (Jag har mest stört mig på regnbågseffekter vid visningar på Filmstaden Sergel).

Vid besöket på Royal i Malmö undrade jag över om salongen verkligen uppfyllde kraven för THX-klassning vilket SF Bio påstår att den klarar. Ljudet var uppenbart dåligt när det gällde frontkanalerna vilket gjorde dialogen svår att uppfatta medan effektljud i bakre kanaler uppfattades utmärkt.

Vad gäller biobesöken i övrigt är jag lite besviken över att mängden filmtrailrar verkar ha minskat. Jag skulle inte ha något emot att se fler filmtrailrar.

SF Bio och filmdistributörerna borde enas om att inte irritera oss som faktiskt betalar ganska dyra pengar för att gå och se på film på bio med meddelanden som antyder att vi stjäl film eller på andra negativa sätt försöker propagera mot upphovsrättsintrång vad gäller spelfilmer. Vid visningen av Harry Potter och Fenixorden visades innan filmen började varningstexter mot inspelning, kopiering etc. Detta är skyltar som jag irriterade mig mycket på för ett par år sedan och som delvis bidrog till att jag för ett tag slutade gå på bio. Jag hade hoppats att branschen slutat med dessa dumheter men blev negativt överraskad.

När det gäller upphovsrättsfrågan är jag också mycket besviken över att Filmstaden i Norrköping avbröt visningen av filmen Cashback när eftertexterna precis börjat rulla. Det är ett beteende som visar på en bristfällig hänsyn till filmarbetarnas ideella upphovsrätt.