Digital marketing evolution

Bortom hype och hysteri kan man skönja mönster i hur trender kommer och går på webben. Vad kan vi lära oss av dessa mönster i skapandet av ny kreativ digital kommunikation och marknadsföring?

Generationsskifte på ledningsnivå för företag som ansvarar för varumärken. Man är skolad av traditionella reklambyråer som inte har så stor koll på området.

33 år gamla personer har använt Internet i nästan 13 år. Använder Internet dagligen. De börjar komma upp i ledande positioner nu. Tidningar och medier kommer förändras fort de närmsta fem–tio åren.

Kundtjänsten i företag kommer se till att finnas med i alla sociala nätverk.

Second Life för sex månader sedan i mediehypen, nu Facebook, vad kommer om sex månader?

Internet i TV:n (Joost mm.).

Digital reklam i bilen.

3 nya marknadsledare på mobiltelefonmarknaden: Apple, Google?

Vista, OS X eller ett Google-OS tar över på mobilerna.

Nu är webbtekniken i kapp människans förväntningar på den.

Frågor

Inga frågor