Håkan Kjellerstrand ställer en del frågor om bloggning i Sverige. För någon vecka sedan skrev jag ner några meningar på ett papper, längre än så kom jag aldrig. Jag orkar inte brodera ut tankarna så mycket så här följer vad jag skrivit tillsammans med korta förklaringar.

Måste vi nå någonstans?

Finns det någon gemensamt mål och vad skulle det vara bra för?

Samma kvalitet – större mångfald.

Kvalitetsbloggarna har funnits länge, nu finns det fler bloggar. Kvaliteten på de är inte bättre men mångfalden är större.

Innan jag var bloggare: upplyst

Innan jag började blogga själv läste jag ett fåtal bloggar ganska flitigt. Anledningen var att jag ville bli upplyst eller få ett skratt.

Kan man använda det för något annat än att få kunskap eller ett skratt?

Dela med sig av andra känslor kanske? Dela med sig av arbetsprocessen bakom ett konstverk t.ex.

Ett gigantiskt syoprojekt

Om det fanns många personer som bloggade om sina yrken kanske man skulle kunna få hjälp att veta vad de egentligen gör.