Jan Björklund i rutig skjorta med mattetal på några av rutorn. Foto: Kristian Pohl [Bilden lätt manipulerad]
Foto: Kristian Pohl (Bilden manipulerad. Gissa var!)

I ledaren till det första numret av Språktidningen skriver chefredaktören Patrik Hadenius om hur Jan Björklund refererat till en undersökning av OECD om att Sverige har det mest kränkande språkbruket i skolmiljön. Det påståendet plockas av Östen Dahl i ett blogginlägg isär i sina beståndsdelar. Det är inte OECD som gjort undersökningen, den gäller inte alla industrialiserade länder, den gäller inte kränkande språkbruk och man har bara frågat rektorer.

Alldeles nyss nämnde Jan Björklund undersökningen igen. Denna gång när han står som nyvald partiledare på folkpartiets landsmöte. Skillnaden är att han nu säger »grovt språkbruk« istället för kränkande vilket ligger närmare sanningen men fortfarande nämnde han OECD och tog det för sanning och som argument.