Out of Touch

· 66 ord · 1 minut(er) att läsa

När communitykolossen Facebook frågar användarna om de nya iPod-modellerna

Which new iPod are you going to buy?

så ser man att könsfördelningen är jämn för modellerna iPod Classic, Shuffle och iPhone men inte för de två andra modellerna, iPod Touch och iPod Nano:

24% av kvinnorna och 37 % av männen föredrar iPod Touch. 32 % av kvinnorna och 18 % av männen föredrar nya iPod Nano [ytterligare valalternativ fanns]

Själv förstår jag inte vitsen med att välja iPod Touch framför en iPhone. Däremot kan jag tänka mig Nano som är betydligt mindre.